hoofdpagina's subpagina's

DIENSTEN

Ontwerp & advies:

 • Intake gesprekken met opdrachtgever, projectontwikkelaar, gemeentelijke uitvoeringsbedrijven
 • Als projectmanager, projectleider of engineer contacten onderhouden tussen adviseurs, architecten, bouwaannemers, nutsbedrijven en alle overige van belanghebbende leveranciers en nevenaannemers.
 • Opstellen concept uitgangspunten gebaseerd op eisen opdrachtgever.
 • Verzorgen van werkomschrijving als onderdeel van het advies.
 • Opstellen voorlopig ontwerp.
 • Opstellen definitief ontwerp inclusief budgetraming
 • Kostenraming

Calculatie:

 • Het uitwerken van bestekken en opstellen offertes.
 • Het opstellen van materiaalstaten.
 • Het verzorgen van meer- minderwerk offertes en overzichten.

Engineering:

 • Het uitwerken van ontwerptekeningen naar werktekeningen.
 • Coördinatie van diverse disciplines binnen het project.
 • Nauwe samenwerking met het projectteam en invulling geven aan de wensen van het projectteam.
 • Opstellen van detailschetsen ter ondersteuning installatiekeuze en inpassing hiervan in het bouwkundige ontwerp.
 • Projectbegeleiding op bouwlocatie.

Tekenwerk:

 • Het verzorgen van tekenwerk ten behoeve van uitvoering renovatie en of nieuwbouw projecten (in 2D en 3D).
 • Het verzorgen van de revisietekeningen.
 • Het verzorgen van onderhoud- en bedieningsmappen 

Inventarisatie en Advies gebouw gebonden installatie:

 • Het controleren op toegepaste systemen binnen het gebouw afgeleid van voorgeschreven bestek.
 • Het controleren van de parameters (berekeningen) en de invulling hiervan binnen het gebouwbeheersysteem.
 • Data loggen (meten) van diverse ruimten op; CO2-gehalte, relatieve vochtigheid en temperatuur afgestemd op parameters en eisen vanuit bestek.
 • Onderzoek brandveilige invulling afgestemd op bouwaanvraag.
 • Rapportage van bevindingen.